مهندس محمدرضا اکبری
مدیر کل نقشه برداری منطقه شمال غرب کشور
تلفن: 04133320202
اداره کل نقشه‌برداري منطقه شمال غرب کشور
اکبری: تغییر در ساختار سازمان نقشه‌برداری باید مبتنی بر شرایط روز کشور باشد
۲۵ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۳۸