اداره کل نقشه‌برداري منطقه جنوب غرب کشور
فصل پرکار نقشه برداری در جنوب غرب کشور/نقش تأثیرگذار سازمان نقشه برداری کشور در مدیریت سیلاب استان خوزستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹
ضرورت ایجاد ایستگاه‎های تعیین موقعیت ماهواره‎ایی GNSS و ژئودینامیك در جنوب كشور
۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷
نقشه های سازمان نقشه برداری كشور مسئولین استان خوزستان را در مدیریت سیلاب همراهی كرد
۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ۱۷:۲۲