اداره کل نقشه‌برداري منطقه جنوب غرب کشور
رتبه دوم اداره کل نقشه‌برداری منطقه جنوب غرب کشور بین دستگاه‌های زیربنایی استان خوزستان از نظر اجرای حقوق شهروندی
۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۲
عکسبرداری هوایی و استقرار SDI در اهواز؛ محور مذاکرات مسئولان استان خوزستان با مدیران سازمان نقشه‌برداری کشور
۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۰۶
فصل پرکار نقشه برداری در جنوب غرب کشور/نقش تأثیرگذار سازمان نقشه برداری کشور در مدیریت سیلاب استان خوزستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹
ضرورت ایجاد ایستگاه‎های تعیین موقعیت ماهواره‎ایی GNSS و ژئودینامیك در جنوب كشور
۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷
نقشه های سازمان نقشه برداری كشور مسئولین استان خوزستان را در مدیریت سیلاب همراهی كرد
۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ۱۷:۲۲