اداره کل نظارت و کنترل فنی
حذف مدارك كاغذی از لیست مدارك تحویلی به اداره نظارت زمینی
۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۷
تحویل مدارك به اداره كل نظارت و كنترل فنی سازمان نقشه‌برداری كشور
۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۰۴
ممنوعیت واگذاری خدمات ارتوفتو و تهیه نقشه كاداستر امور اراضی به مهندسان كشاورزی
۲ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۷