آقای حسن شریفی جبلی
مدير کل ذيحسابي و اداره کل امور مالی
تلفن: 02166071050
داخلی: 2545

معصومه محمدعلی بیگی
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها
داخلی: 2351

میلاد گودرزی
رئیس اداره دریافت و پرداخت
داخلی: 2341

پیام ایقائی اسکویی
جمعداری اموال
داخلی: 2371

صدیقه داننده پور
رئیس اداره رسیدگی
داخلی: 2483

محسن فلاح شیروانی
رئیس اداره اعتبارات و درآمدها
داخلی: 2382
مدیریت امور مالی و ذیحسابی
گزارش شفافسازی مالی سازمان نقشه‌برداری كشور اسفند 97 و فروردین 98
۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۵۸