معاونت اداری، مالی و پشتیبانی
تقدیر نماینده سازمان اداری و استخدامی از عملکرد سازمان نقشه برداری
۲۴ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳
جزئیات 9 میلیارد هزینه دوماهانه/بیش از 94 درصد هزینه‎ها پرسنلی است
۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶
تخصیص 1000 نفر-روز ماموریت طی یک ماه در سازمان نقشه‎برداری کشور
۵ تير ۱۳۹۸ ۱۶:۵۸
پنج آگهی مناقصه سازمان نقشه برداری کشور/ از خرید تجهیزات هواپیما و رایانه تا سرور برای ارتقای دیتا سنتر سازمان
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۴۸
انتشار جزئیات هزینه‌های ماهانه اسفند 97 و فرودین 98
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸
رئیس سازمان نقشه برداری كشور: تا پایان برنامه ششم توسعه، مكلف به ارتقای مشاركت بانوان در سطوح مدیریتی هستیم
۱۲ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۱۱