آرشيو برچسب: استان قم
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
1880کیلومترمربع از جعفریه قم تحت فرونشست 21 سانتیمتری است/28 هزار نفر در معرض فرونشست
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۸