ارسال اين مطلب به دوستان

(( 1880کیلومترمربع از جعفریه قم تحت فرونشست 21 سانتیمتری است/28 هزار نفر در معرض فرونشست ))