یزد
شفیعی: حدود 300 شهر کشور بدون نقشه است
۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۵۱