کردستان
فرصت صدور خدمات فنی مهندسی به اقلیم کردستان عراق و عبور از تحریم‌ها
۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۰۹