تاریخ انتشاردوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۲
کد مطلب : ۲۰۷

محورهاي فعاليت، اهداف و مأموريت

plusresetminus
۰
محورهاي فعاليت، اهداف و مأموريت

- گسترش و بهبود داده‌هاي مبنايي، چارچوب‌هاي مرجع و زيرساخت داده‌هاي مکاني.
- تحکيم مرجعيت سازمان نقشه‌برداري در راهبري و هماهنگي توليد نقشه و اطلاعات مکاني به منظور تضمين کيفيت، تعامل‌پذيري و پايايي.
- ارتقاي تعاملات برون سازماني در سطح منطقه به منظور افزايش اثرگذاري اداره کل.
- انجام فعاليت‌هاي پژوهشي به منظور توسعه و بروزرساني فن‌آوري‌ها و توليد محصولات جديد.
- افزايش سطح تعاملات اجتماعي سازمان به منظور شناخت نيازهاي جامعه و تسهيل و تسريع دسترسي عموم به محصولات و خدمات مختلف سازمان.
- انجام پروژه‌هاي ايجاد، بازنگري و بازسازي شبکه نقاط مبناي مسطحاتي و ارتفاعي در سطح منطقه.
- ايجاد زيرساخت داده مکاني اداره کل و ارائه مشاوره و همکاري با دستگاه‌هاي اجرائي در سطح منطقه براي ايجاد زيرساخت داده مکاني آنها در راستاي ايجاد زيرساخت داده مکاني استاني و ملي.
- نظارت بر پروژه‌هاي توليد نقشه و اطلاعات مکاني در سطح منطقه.
- مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي استاني در مسائل مرتبط با اطلاعات مکاني از طريق شرکت در جلسات شوراي اداري و تعامل با استانداري، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط.
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي در زمينه روش‌ها و تکنولوژي‌هاي نوين در حوزه ژئوماتيک براي ارتقاء توانمندي‌هاي همکاران اداره کل و دستگاه‌هاي اجرائي متقاضي در سطح منطقه.
- همکاري با سازمان جهت تشکيل پايگاه داده اطلاعات مکاني سازمان نقشه‌برداري کشور در سطح منطقه شمال غرب.
- ارائه نقشه، عکس و ساير اطلاعات مکاني به متقاضيان در سطح منطقه بر اساس ضوابط موجود.
- انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه ژئوماتيک و همکاري و مشارکت با دانشگاه‌ها در سطح منطقه در اين راستا.
نام شما
آدرس ايميل شما