سازمان نقشه برداری کشور 22 آبان 1397 ساعت 4:19 https://www.ncc.org.ir/video/1550/مستند-خبرگزاری-دانشجویان-ایران-ایسنا-درباره-پدیده-فرونشست-پایه-اطلاعات-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- عنوان : مستند خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره پدیده فرونشست، بر پایه اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشور -------------------------------------------------- خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) طی گزارشی ویدئویی بر پایه اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشور به بررسی ابعاد پدیده فرونشست در ایران پرداخته است. متن : این مستند توسط خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به بررسی پدیده فرونشست در ایران بر اساس اطلاعات سازمان نقشه برداری کشور پرداخته و در مهرماه سال 1397 منتشر شده است.